กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 100 มม. บริเวณ หน้ากศน.ชลบุรี ( จำนวน 2 จุด) _24/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 100 มม. บริเวณ หน้ากศน.ชลบุรี ( จำนวน 2 จุด) _24/05/62


กปภ.สาขาชลบุรี  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 100 มม.  บริเวณ หน้ากศน.ชลบุรี ( จำนวน 2 จุด) _24/05/62

กปภ.สาขาชลบุรี  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 100 มม.

บริเวณ หน้ากศน.ชลบุรี ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ สเต็ก39 ต.เสม็ด ถึง ถ.พระยาสัจจา โรงเรียนชลราษฎรอำรุง(โรงเรียนชลชาย)

ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 24/05/62

 ----------------------------------------------------------------------

กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เนื่องจากท่อประปาอีสวอร์เตอร์ไฟไหม้ ทำให้บริษัท ยูยู

แจ้งลดเเรงดันน้ำซึ่งจะทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.คลองตำหรุ ต.หนองไม้แดง ต.บางทราย ต.นาป่า ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน