กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศ​หยุด​จ่าย​น้ำ​ชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ​บายพาสีคิ้ว​ด้าน​ซ้าย​มือทางไปปักธงชัย_24/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศ​หยุด​จ่าย​น้ำ​ชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ​บายพาสีคิ้ว​ด้าน​ซ้าย​มือทางไปปักธงชัย_24/05/2562


กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศ​หยุด​จ่าย​น้ำ​ชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ​บายพาสีคิ้ว​ด้าน​ซ้าย​มือทางไปปักธงชัย_24/05/2562

กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศ​หยุด​จ่าย​น้ำ​ชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ​บายพาสีคิ้ว​ด้าน​ซ้าย​มือทางไปปักธงชัย

จากการดำเนินการดักล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่โรงงานโตคูมิถึงหมู่บ้านอ่างซับประดู่แและบ้านหนองขาม ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดเนินการแล้วเสร็จเวลา 14.00 น. ของวันที่ 24/05/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน