กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (จำนวน 2 จุด)_23/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (จำนวน 2 จุด)_23/05/62


กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (จำนวน 2 จุด)_23/05/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

1. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการงประตูน้ำระบายอากาศ บริเวณข้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 226 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตำบลอิสาณ , ตำบลสวายจีก และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 23/05/62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณบ้านห้วย ม.7 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านห้วย , บ้านสวนครัว ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 23/05/62

เลื่อนขึ้นข้างบน