การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลาประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อทำการตัดประสานท่อ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลาประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อทำการตัดประสานท่อ


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลาประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อทำการตัดประสานท่อ

ประเภทข่าวสาร : 1. แผนหยุดจ่ายน้ำ
ระยะเวลาดำเนินการ : 25-05-2019 09:00 ถึง 25-05-2019 16:00
สาเหตุ : จะทำการตัดประสานท่อเมนเดิมเข้ากับ ท่อที่วางใหม่ เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการน้ำประปาได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พื้นที่ปฏิบัติการ : บริเวณโครงการสุชาดาพร็อพเพอร์ตี้ โฉนดที่ดินเลขที่ 12823 หมู่ที่ 2 ซอยกาญจนวนิช-พะวง 85 ถนนสามสิบเมตร ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : - ถนนสามสิบเมตร ตั้งแต่ แยกธนดี หมู่บ้านเบญจพร หมู่บ้านปุณฑารีย์ ไปจนถึง หมู่บ้านสุชาวดี - ซอยบางปู - ถนนแหลมขวัญ ทั้งหมด - ซอยฟลอริดา ซอยบ้านพักศาลปกครอง - สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
รายละเอียดเพิ่มเติม : - ถนนสามสิบเมตร ตั้งแต่ แยกธนดี หมู่บ้านเบญจพร หมู่บ้านปุณฑารีย์ ไปจนถึง หมู่บ้านสุชาวดี - ซอยบางปู - ถนนแหลมขวัญ ทั้งหมด - ซอยฟลอริดา ซอยบ้านพักศาลปกครอง - สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
สอบถามได้ที่ : 074550693-4

เลื่อนขึ้นข้างบน