กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (กรณีฉุกเฉิน) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (กรณีฉุกเฉิน)


กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (กรณีฉุกเฉิน)

ประเภทข่าวสาร : 2. ท่อแตกท่อรั่ว
ระยะเวลาดำเนินการ : 23-05-2019 12:00 ถึง 24-05-2019 23:59
สาเหตุ : ซ่อมท่อส่งน้ำ AC ขนาด 600 ม. ที่แตกชำรุด (กรณีฉุกเฉิน)
พื้นที่ปฏิบัติการ : 61/6 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 4 ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : ในพื้นที่ การให้บริการของ การประปาสาขาสงขลา ทั้งหมด
รายละเอียดเพิ่มเติม : อ.เมืองสงขลา ทั้งหมด อ.สิงหนคร ทั้งหมด อ.หาดใหญ่ (ต.น้ำน้อย ต.ท่าข้าม) อ.จะนะ (ต.นาทับ)
สอบถามได้ที่ : 074550693-4

เลื่อนขึ้นข้างบน