กปภ.สาขาอ้อมน้อย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณซอยโรงเหล็ก ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร_23/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ้อมน้อย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณซอยโรงเหล็ก ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร_23/05/2562


กปภ.สาขาอ้อมน้อย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณซอยโรงเหล็ก ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร_23/05/2562

กปภ.สาขาอ้อมน้อย แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณซอยโรงเหล็ก ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยโรงเหล็ก ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 13.00 น. ของวันที่ 23/05/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน