กปภ.สาขาหนองไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปิดน้ำซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ สี่แยกท้ายซอยเทศบาล 9 _22/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหนองไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปิดน้ำซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ สี่แยกท้ายซอยเทศบาล 9 _22/05/2562


กปภ.สาขาหนองไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปิดน้ำซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ สี่แยกท้ายซอยเทศบาล 9 _22/05/2562

กปภ.สาขาหนองไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปิดน้ำซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ สี่แยกท้ายซอยเทศบาล 9 

ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ซับสมอทอด (ทั้งหมด) อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลาประมาณ 15.00 น. วันที่ 22/05/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน