กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม.บริเวณล้านนาวิลล์ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ _22/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม.บริเวณล้านนาวิลล์ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ _22/05/2562


กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม.บริเวณล้านนาวิลล์ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ _22/05/2562

กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม.บริเวณล้านนาวิลล์ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มบ.ล้านนาวิลล์ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 12.30 น. ของวันที่ 22/05/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน