กปภ.สาขาน้ำพอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 150 มม.บริเวณสี่แยกตลาดนัดหน้าอนามัยโคกสูง ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ _22/05/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาน้ำพอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 150 มม.บริเวณสี่แยกตลาดนัดหน้าอนามัยโคกสูง ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ _22/05/2562


กปภ.สาขาน้ำพอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 150 มม.บริเวณสี่แยกตลาดนัดหน้าอนามัยโคกสูง ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ _22/05/2562

กปภ.สาขาน้ำพอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 150 มม.บริเวณสี่แยกตลาดนัดหน้าอนามัยโคกสูง ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านนิคม ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน