กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. DMA 7 บริเวณ ม.5 บ้านสันป่าหนาด ก่อนถึงวัดบุญฮอม_26/04/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. DMA 7 บริเวณ ม.5 บ้านสันป่าหนาด ก่อนถึงวัดบุญฮอม_26/04/62


กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. DMA 7 บริเวณ ม.5 บ้านสันป่าหนาด ก่อนถึงวัดบุญฮอม_26/04/62

กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. DMA 7

บริเวณ ม.5 บ้านสันป่าหนาด ก่อนถึงวัดบุญฮอม ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านสันป่าหนาด ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 26/04/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน