หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว


หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

ประเภทข่าวสาร : 2. ท่อแตกท่อรั่ว
ระยะเวลาดำเนินการ : 26-04-2019 09:00 ถึง 26-04-2019 18:00
สาเหตุ : เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง งดจ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ มีความจำเป็นที่ต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
พื้นที่ปฏิบัติการ : -
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : พื้นที่ ม.๑ ตำบลชากพง ตำบลกร่ำ,ตำบลชากโดน และเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
รายละเอียดเพิ่มเติม : ด้วยกปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง งดจ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ มีความจำเป็นที่ต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในวันศุกร์ ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. ทำให้สถานีจ่ายน้ำแม่พิมพ์ กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ไม่สามารถจ่ายน้ำประปาได้ตามปกติ ดังนั้น ในช่วงเวลาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทำให้น้ำประปาไม่ไหลใน พื้นที่ ม.๑ ตำบลชากพง ตำบลกร่ำ,ตำบลชากโดน และเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จึงขอให้ผู้ใช้น้ำบริเวณดังกล่าวสำรองน้ำประปาไว้ใช้ให้เพียงพอและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำประปาได้รับทราบ หากมีข้อสงสัยตรวจสอบได้ที่กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ หมายเลขโทรศัพท์ 038-661244
สอบถามได้ที่ : 038-611244,038-611505

เลื่อนขึ้นข้างบน