กปภ.สาขาเกาะคา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณค่ายมวยบ้านศาลาดงลาน_26/04/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเกาะคา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณค่ายมวยบ้านศาลาดงลาน_26/04/62


กปภ.สาขาเกาะคา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณค่ายมวยบ้านศาลาดงลาน_26/04/62

กปภ.สาขาเกาะคา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณค่ายมวยบ้านศาลาดงลาน ม.1 ต.ศาลา อ.เกาะคา

จ.ลำปาง จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านศาลาดงลาน , บ้านศาลาหลวง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง และบ้านชมพู , 

บ้านลำปางกลาง ต.ชมพู อ.เมืองจ.ลำปาง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 26/04/62

เลื่อนขึ้นข้างบน