- กปภ.สาขาผักไห่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 150 มม. บริเวณโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) _16/04/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

- กปภ.สาขาผักไห่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 150 มม. บริเวณโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) _16/04/62


- กปภ.สาขาผักไห่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 150 มม.  บริเวณโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) _16/04/62

- กปภ.สาขาผักไห่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 150 มม.

บริเวณ โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) ต.หนองน้ำใหญ่ อ. ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หนองน้ำใหญ่ อ. ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : จนท.แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน