กปภ.สาขารังสิต แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณโรงงานฝาจีบ ปากทาง ถ.เสมาฟ้าคราม_14/04/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณโรงงานฝาจีบ ปากทาง ถ.เสมาฟ้าคราม_14/04/2562


กปภ.สาขารังสิต แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณโรงงานฝาจีบ ปากทาง ถ.เสมาฟ้าคราม_14/04/2562

กปภ.สาขารังสิต แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณโรงงานฝาจีบ ปากทาง ถ.เสมาฟ้าคราม

ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี   จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ปากทาง ถ.เสมาฟ้าคราม ฝั่งคลองรังสิต ถึงโรงแรมผกาอินทร์

ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 20.30 น. ของวันที่ 14/04/2562 รอน้ำเต็มระบบ 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน