กปภ.สาขารังสิต แจ้งเรื่องน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย_12/02/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต แจ้งเรื่องน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย_12/02/62


กปภ.สาขารังสิต แจ้งเรื่องน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย_12/02/62

กปภ.สาขารังสิต ได้รับแจ้งจากทางบริษัทประปาปทุมธานี ว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ช่วงเวลา 19:00 น. ระบบปั้มสูบน้ำดิบหมายเลข 1

ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ และจะส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาของทางบริษัทฯ จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ คลอง 3 - คลอง 5

(ทั้งฝั่งลำลูกกาและฝั่งธัญบุรี ในพื้นที่รับผิดชอบของรังสิต) ต.บ้านใหม่ , ต.หลักหก และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

หมายเหตุ : ในการนี้ทางบริษัทขออนุญาตบริหารจัดการแรงดันน้ำจ่ายที่ R2 และ R3 โดยจะพยายามให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

อัพเดทช่วงเวลา 18.00 น. ของวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 

เบื้องต้นทางบริษัทประปาปทุมธานี คาดว่าจะดำเนิการแก้ไขระบบปั้มสูบน้ำดิบหมายเลข 1 แล้วเสร็จ และจะสามารถเปิดจ่ายน้ำได้ตามปกติ

น่าจะเป็นช่วงหลังเวลา 01:00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ไปแล้ว (ตามข้อมูลที่ทางบริษัทประปาปทุมธานีได้แจ้งมา)

อัพเดทช่วงเวลา 07.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 

ทางบริษัทประปาปทุมธานี ได้ดำเนินการแก้ไขระบบปั้มสูบน้ำดิบและเปิดจ่ายน้ำ เมื่อช่วงเวลา 01.00 น. (ตามที่แจ้งไว้)

เจ้าหน้าที่แจ้งเพิ่มเติมว่าหลังจากจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบแล้ว ต้องรอน้ำเต็มระบบประมาณช่วงบ่ายถึงช่วงเย็นของวันนี้อีกครั้ง

เลื่อนขึ้นข้างบน