- กปภ.สาขาอ่าวลึก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณหน้าเซเว่นตลาดสดอ่าวลึก_11/2/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

- กปภ.สาขาอ่าวลึก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณหน้าเซเว่นตลาดสดอ่าวลึก_11/2/2562


- กปภ.สาขาอ่าวลึก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณหน้าเซเว่นตลาดสดอ่าวลึก_11/2/2562

- กปภ.สาขาอ่าวลึก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณหน้าเซเว่นตลาดสดอ่าวลึก ต.อ่าวลึก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ สี่แยกอ่าวลึกเหนือ ไปจนถึง สี่แยกอ่าวลึกใต้ (ทั้งสองฝั่ง) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 11/02/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน