กปภ.สาขา ราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ S ขนาด 300 มม. บริเวณ มบ.กิจวัฒนา _12/02/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา ราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ S ขนาด 300 มม. บริเวณ มบ.กิจวัฒนา _12/02/62


กปภ.สาขา ราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  S ขนาด 300 มม.  บริเวณ มบ.กิจวัฒนา _12/02/62

กปภ.สาขา ราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  S ขนาด 300 มม.

บริเวณ มบ.กิจวัฒนา ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.พงสวาย , ต.โคกหม้อ , ต.ท่าราบ , ต.สามเรือน  อ.เมือง , ต.เจ็ดเสมียน ,

ต.ดอนทราย อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้องต่เวลา 09.00 -14.00 น. 

เลื่อนขึ้นข้างบน