กปภ.สาขามหาสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการประสานท่อ PE ขนาด 400 มม. บริเวณ สถานีจ่ายน้ำบ้านดินดำ _10/01/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามหาสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการประสานท่อ PE ขนาด 400 มม. บริเวณ สถานีจ่ายน้ำบ้านดินดำ _10/01/62


กปภ.สาขามหาสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการประสานท่อ PE ขนาด 400 มม.   บริเวณ สถานีจ่ายน้ำบ้านดินดำ _10/01/62

กปภ.สาขามหาสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการประสานท่อ PE ขนาด 400 มม. 

บริเวณ สถานีจ่ายน้ำบ้านดินดำ ต.เกิ้ง อ.เมือง  จ.มหาสารคาม 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ขามเรียง ต.ท่าของยาง อ.กันทรวิชัย ,เขต มมส.ใหม่

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการวันที่ 10 มกราคม 2562 ตั่งแต่เวลา 23.00 - 03.00 น.ของวันที่ 11 มกราคม 2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน