กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณ สุสานเซียงเข่ง _10/01/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณ สุสานเซียงเข่ง _10/01/62


กปภ.สาขามวกเหล็ก  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม.  บริเวณ สุสานเซียงเข่ง _10/01/62

กปภ.สาขามวกเหล็ก  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม.

บริเวณ สุสานเซียงเข่ง ต.ตาลเดียว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ตาลเดียว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 10/01/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน