กปภ.สาขา สมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 500 มม. บริเวณ เลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ _10/01/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา สมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 500 มม. บริเวณ เลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ _10/01/62


กปภ.สาขา สมุทรสาคร  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 500 มม.  บริเวณ เลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ _10/01/62

กปภ.สาขา สมุทรสาคร  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 500 มม.

บริเวณ เลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ถนนเศรษฐกิจ ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนเศรษฐกิจ ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการวันที่ 10 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 03.00 น.ของวันที่ 11 มกราคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน