กปภ.สาขา หาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ถนนกาญจนวนิช ซอย 6 _10/01/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา หาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ถนนกาญจนวนิช ซอย 6 _10/01/62


กปภ.สาขา หาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.  บริเวณ ถนนกาญจนวนิช ซอย 6 _10/01/62

กปภ.สาขา หาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.

บริเวณ ถนนกาญจนวนิช ซอย 6 ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอย 6 กาญจนวนิช. ฝั่งขวา ( เเละซอย ย่อยทั้งหมด ) ตำบล คอหงส์

อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 10/01/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน