กปภ.สาขาชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อซ่อมท่อ ในวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 15.00 - 18.00 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อซ่อมท่อ ในวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 15.00 - 18.00 น.


กปภ.สาขาชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อซ่อมท่อ ในวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 15.00 - 18.00 น.

ประเภทข่าวสาร : 2. ท่อแตกท่อรั่ว
ระยะเวลาดำเนินการ : 10-01-2019 15:00 ถึง 10-01-2019 18:00
สาเหตุ : เนื่องจากซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.
พื้นที่ปฏิบัติการ : บริเวณบ้านหนองบัวขาว ต.ชีลอง
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : ผู้ใช้น้ำบ้านหนองบัวขาว บ้านหัวหนองและบ้านโสกตลับ
รายละเอียดเพิ่มเติม : คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและสามารถดำเนินการจ่ายน้ำเข้าระบบได้ภายในเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 10 มกราคม 2562 กปภ.สาขาชัยภูมิ ขออภัยในความไม่สะดวก หมายเหตุ - กปภ.สาขาชัยภูมิ จะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด - อาจพบน้ำขุ่น มีสี และมีตะกอนเล็กน้อยภายหลังการหยุดจ่ายน้ำ - สำหรับปลายท่อ พื้นที่สูง อาจจะใช้เวลา 1-2 วัน น้ำจึงจะไหลเป็นปกติ
สอบถามได้ที่ : 044818890

เลื่อนขึ้นข้างบน