กปภ.สาขาสิงห์บุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. หน้าวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี_10/01/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสิงห์บุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. หน้าวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี_10/01/2562


กปภ.สาขาสิงห์บุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC  ขนาด 200 มม. หน้าวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ต.บางพุทรา อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี_10/01/2562

กปภ.สาขาสิงห์บุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC  ขนาด 200 มม. หน้าวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ต.บางพุทรา อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่บริเวณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี  ถึง วิทยาลัยเทคสิงห์บุรี  ต.บางพุทรา อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหล

อ่อนถึงไม่ไหลเลย จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 10/01/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน