กปภ.สาขาพาน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 100 มม. บริเวณใกล้ปากทางเข้าวัดป่าบง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย _10/01/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพาน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 100 มม. บริเวณใกล้ปากทางเข้าวัดป่าบง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย _10/01/2562


กปภ.สาขาพาน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 100 มม. บริเวณใกล้ปากทางเข้าวัดป่าบง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย _10/01/2562

กปภ.สาขาพาน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 100 มม. บริเวณใกล้ปากทางเข้าวัดป่าบง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ โบสถ์คริสต์ , บ้านป่าบง (ทั้งหมด) ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 10/01/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน