กปภ.สาขา ระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณ ข้างทางเข้าวัชระคาร์แคร์ _7/12/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา ระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณ ข้างทางเข้าวัชระคาร์แคร์ _7/12/61


กปภ.สาขา ระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม.  บริเวณ ข้างทางเข้าวัชระคาร์แคร์ _7/12/61

กปภ.สาขา ระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม.

บริเวณ ข้างทางเข้าวัชระคาร์แคร์ ถ.ตากสิน ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ถนน.ตากสินฝั่งซ้าย, รร.ระยองวิท, ซ.สหกรณ์ ,ถ.สมุทรคงคา ,วัดตรี, ถ.ข้างอำเภอ,

ก้นปึกต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 7/12/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน