ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว กปภ.สาขาคลองใหญ่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว กปภ.สาขาคลองใหญ่


ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว กปภ.สาขาคลองใหญ่

ประเภทข่าวสาร : 2. ท่อแตกท่อรั่ว
ระยะเวลาดำเนินการ : 07-12-2018 16:30 ถึง 07-12-2018 18:00
สาเหตุ : เพื่อซ่อมท่อ ขนาด 200 มม.
พื้นที่ปฏิบัติการ : บริเวณก่อนถึงจุดตรวจบ้านหาดเล็ก ม.4 ต.หาดเล็ก
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : ชุมชนบ้านหาดเล็ก ม.4 ต.หาดเล็ก
รายละเอียดเพิ่มเติม : 1.กปภ.สาขาคลองใหญ่ จะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด 2.อาจพบน้ำขุ่น มีสี และตะกอนเล็กน้อยภายหลังการซ่อม
สอบถามได้ที่ : โทร.039-581009

เลื่อนขึ้นข้างบน