กปภ. ขยายเวลาโครงการเฉลิมพระเกียรติ ลดค่าติดตั้งประปา 15% ปี 2562 ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ขยายเวลาโครงการเฉลิมพระเกียรติ ลดค่าติดตั้งประปา 15% ปี 2562 ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

กปภ. ขยายเวลาโครงการเฉลิมพระเกียรติ ลดค่าติดตั้งประปา 15%  ปี 2562 ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน 1