กปภ. สนองนโยบายภาครัฐ บรรเทาผลกระทบ Covid-19 ระลอกใหม่ ช่่วยเหลือประชาชนลดค่าน้ำประปา 10% (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. สนองนโยบายภาครัฐ บรรเทาผลกระทบ Covid-19 ระลอกใหม่ ช่่วยเหลือประชาชนลดค่าน้ำประปา 10%

กปภ. สนองนโยบายภาครัฐ บรรเทาผลกระทบ Covid-19 ระลอกใหม่ ช่่วยเหลือประชาชนลดค่าน้ำประปา 10%

เลื่อนขึ้นข้างบน 1