มท.3 สั่ง กปภ. แจกน้ำสะอาดให้ถึงมือประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

มท.3 สั่ง กปภ. แจกน้ำสะอาดให้ถึงมือประชาชน

มท.3 สั่ง กปภ. แจกน้ำสะอาดให้ถึงมือประชาชน

เลื่อนขึ้นข้างบน 1