การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ร่วมเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี 2563 หมู่ที่ 6 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายฉลาด ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ได้เข้าร่วมเวทีเสวนาประชาคมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี 2563 หมู่ที่ 6 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อให้ความรู้กับประชาชนและรับฟังปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะในด้านความต้องการน้ำประปาสำหรับอุปโภค บริโภคของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 6 เพื่อการเข้าถึงบริการของภาครัฐอย่างเท่าเทียม พร้อมรับฟังความคิดเห็นในการที่ กปภ.สาขากระบี่จะใช้แหล่งน้ำจากคลองสน เพื่อเป็นน้ำดิบสำหรับใช้ผลิตน้ำประปา ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนพร้อมกัน มีความเห็นไม่ขัดแย้ง