การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก นำโดยนายธีระวัฒน์ ด้วงทอง ผู้จัดการ กปภ.สาขาพิษณุโลก หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด พร้อมด้วย กปภ.สำนักงานใหญ่และกปภ.เขต10 จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อรองรับแผนงานก่อสร้างปรังปรุงขยายระบบผลิตน้ำประปา ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 5 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

- รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น