การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

ผู้ว่าการ กปภ. ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้น้ำเกาะสมุย และชี้แจงสถานการณ์น้ำดิบในปัจจุบัน 

นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. นายบุญยก คงกิจ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.4 นายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการ กปภ.สาขาเกาะสมุย พร้อมด้วยผู้จัดการในสังกัด กปภ.ข.4 เข้าพบ นพ.ธีระศักดิ์ วิริยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุยเพื่อชี้แจงสถานการณ์น้ำดิบในปัจจุบันหลังผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้ง พร้อมให้ความมั่นใจว่าโรงพยาบาลจะไม่ขาดแคลนน้ำอย่างแน่นอน โดย ผอ.รพ.เกาะสมุยได้กล่าวขอบคุณ กปภ.ที่จัดส่งรถบรรทุกน้ำอำนวยความสะดวกในช่วงภัยแล้งที่ผ่านมา (20 พฤศจิกายน 2559)                    

จากนั้น ผู้ว่าการ กปภ. พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าพบผู้บริหารโรงแรมคามาลายาเกาะสมุย ( Kamalaya Koh Samui) เพื่อรับฟังข้อมูลการใช้น้ำ พร้อมชี้แจงมาตรการรองรับผู้ใช้น้ำในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มสูงเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี                     

ก่อนจะนำคณะสื่อมวลชนทั้งจากไทยพีบีเอส และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี (NBT) เข้าเยี่ยมชมแหล่งน้ำดิบพรุหน้าเมือง และพรุกระจูด พร้อมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำดิบในปัจจุบัน ซึ่งหลังจากพื้นที่เกาะสมุยเริ่มมีฝนตกในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำจากเดิมที่เคยแห้งขอด มีปริมาณน้ำดิบเพิ่มมากขึ้น อาทิ พรุหน้าเมือง มีปริมาณน้ำดิบ 750,000 ลบ.ม. จากความจุ 1,300,000 ลบ.ม.หรือบริเวณพรุกระจูดมีน้ำดิบ 350,000 ลบ.ม. จากความจุ 800,000 ลบ.ม. รวมถึงบริเวณน้ำตกหินลาดก็ทีปริมาณน้ำดิบเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยหลังจากนี้ กปภ.สาขาเกาะสมุย จะสามารถเดินหน้าผลิตและจ่ายน้ำได้ 100% ทุกพื้นที่แน่นอน                    

ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวต่ออีกว่า กปภ.สาขาเกาะสมุยได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยระยะสั้นได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเพิ่มกำลังการผลิตสถานีผลิตน้ำพรุเฉวงจาก 90 ลบ.ม./ชม. เป็น 290 ลบ.ม./ชม. เพื่อบริหารจัดการน้ำในช่วงเดือนธันวาคม 59ไปจนถึงเดือนเมษายน 60 ส่วนแผนระยะยาวนั้น กปภ.ได้เร่งดำเนินโครงการวางท่อลอดใต้ทะเลเพื่อส่งน้ำจากสุราษฎร์ธานีมายังเกาะสมุย ซึ่งหากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริการน้ำประปาได้มากยิ่งขึ้น