การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ.สาขาเด่นชัย รับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำฯ

เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. กปภ.สาขาเด่นชัย นำโดยนายเกษม นวลดี ผู้จัดการ กปภ.สาขาเด่นชัย พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ มีพฤกษ์ หัวหน้างานอำนวยการ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมโครงการไทยนิยมยั่งยื่น และร่วมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านดอนมูล หมู่ที่ 3 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน    โดยมีนายสำเริง กลั่นน้ำทิพย์ ปลัดอำเภอสูงเม่น เป็นประธาน และนายเพ็ญ ก่อกอง กำนันตำบลสูงเม่น ร่วมประชาคม ซึ่งประชาชนในพื้นที่ให้การตอบรับโครงการเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นการสร้างความยั่งยืนและความมั่นคงเรื่องน้ำในพื้นที่ให้กับชาวบ้าน และขอบคุณ กปภ.ที่นำโครงการดีๆ มามอบให้กับประชาชน กปภ.มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน