การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระเจ้า 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร นำโดย นายอุดม เข็มเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ พงษ์รอด หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร หารือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เรื่องการวางท่อจ่ายน้ำประปาการประปาส่วนภูมิภาค ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระเจ้า เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.