การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ.ข.8 และ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ร่วมประชาคม กรณีขอขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2561  นายสังวาลย์  มงคลมะไฟ  ผู้จัดการ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ร่วมด้วยหัวหน้างาน และ เจ้าหน้าที่จาก กปภ.ข.8  ร่วมจัดกิจกรรมประชาคมรับฟังความคิดเห็นและขอมติกรณีการขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าในพื้นที่  บ้านสร้างมิ่ง และ บ้านน้อยดอนสวรรค์ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี  โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนที่ต้องการใช้น้ำประปาเข้าร่วมรับฟังแนวทางพร้อมร่วมแสดงความคิดเห็น อีกทั้งยังสนับสนุนการขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้ามาในพื้นที่โดยมีมติเป็นเอกฉันท์  ทั้งนี้  จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของการขยายเขตจำหน่ายน้ำต่อไป