การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ.เขต ๑ และ กปภ.สาขาบ้านฉาง ร่วมกับ อบต.นิคมพัฒนา จัดประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นโครงการโอนกิจการประปาหมู่บ้าน 

      กปภ.สาขาบ้านฉาง นำโดย นายชาตรี ฉิมนุมาศ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านฉาง, นายศักดิ์สิทธิ์ แสงสว่าง ผู้ช่วยผู้จัดการฯ, นายสุรวัฒน์ พลมณี หัวหน้างานแผนงาน กปภ.เขต 1, นายดนัย เอกวิริยกิจ หัวหน้างานอำนวยการ ร่วมกับ นายประสงค์ เล็กโล่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นโครงการโอนกิจการประปาหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ หมู่ 2, 3, 4, 5 ตำบลนิคมพัฒนา ซึ่งได้รับการสนใจจากประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี เห็นด้วยและยินดีกับการเข้ารับบริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น.