การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมเข้าประชุมประชาคม อบต.กลอนโด 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา โดย นายถวิล  เก้าลิ้ม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา โดยการร่วมประชุมในครั้งนี้ ผู้จัดการได้ร่วมหารือกับประชาชนในเขตพื้นที่ในเรื่องการโอนระบบประปาของ อบต. มาใช้ระบบประปาของ กปภ.สาขาท่ามะกา โดยได้เน้นการเข้าถึงและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่โดยตรง ทั้งนี้ ทาง กปภ.สาขาท่ามะกา ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดไปแจกเป็นที่ระลึกให้กับประชาชนผู้มาร่วมประชาคมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก