การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านบริเวณพื้นที่ หมู่ 8 ตำบลโคกขาม เรื่องการโอนระบบประปา 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร นำโดย นายอุดม เข็มเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสายัณห์ เอิบอิ่ม ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วย นายสุชาติวุฒิ เมืองแดง หัวหน้างานอำนวยการ นางสาวอรวรรณ สุทธิแสวง หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 1 และพนักงานในสังกัด ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลขั้นตอนการขอใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค โดยการเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านบริเวณพื้นที่ หมู่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร หารือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เรื่องการโอนระบบประปาของบ้านสหกรณ์ ซึ่งเป็นบ่อบาดาล มาใช้ระบบประปาของ กปภ.สาขาสมุทรสาคร ณ ศาลาประชาคมบ้านสหกรณ์ หมู่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.