การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านบริเวณพื้นที่ ตำบลกาหลง เรื่องการโอนระบบประปา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร นำโดย นายอุดม เข็มเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสุชาติวุฒิ เมืองแดง หัวหน้างานอำนวยการ นายไพฑูรย์พงษ์รอด หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียคณะทำงานจาก การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 และพนักงานในสังกัด ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลขั้นตอนการขอใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค โดยการเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านบริเวณพื้นที่ ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร หารือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เรื่องการโอนระบบประปามาใช้ระบบประปาของ กปภ.สาขาสมุทรสาคร ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดกาหลง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.