การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ.สาขากาญจนบุรี ร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อลงมติฯ โอนการบริหารจัดการระบบประปาขนาดใหญ่ 

นายพิชัย พันธุ์อร่าม ผจก.กปภ.สาขากาญจนบุรี ได้มอบหมายให้นายอุเทน จันทิน ผช.ผจก.หัวหน้าและพนักงานเข้าร่วมประชุม​ประชาคมระดับตำบล​ ในการลงมติให้ความเห็นชอบโอนการบริหาร​ จัดการระบบประปาขนาดใหญ่​องค์​การ​ส่วนบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าให้กับการประปา​ส่วน​ภูมิภาค​ ในวัน​อังคาร​ที่​ 1​2​ มีนาคม​ 2562​ ณ​ อาคาร​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​องค์​การ​ส่วน​บริหาร​ตำบลบ้านเก่า​ อ.เมือง​ ​จ.กาญจนบุรี