การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ. สาขาตราด ร่วมประชาคมการรับโอนน้ำประปาหมู่บ้านเป็นผู้ใช้น้ำการประปาส่วนภูมิภาค 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายจิรพงค์ แสวงการ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด ได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชาคมกับประชาชนในพื้นที่ บ้านอ่าวตาล หมู่ 1 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ณ.ศาลาหมู่บ้านม.1 เพื่อทำความเข้าใจและสำรวจความต้องการใช้น้ำประปาในเบื้องต้น กรณีรับโอนกิจการประปา โดยประชาชนในพื้นที่มีความต้องการใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค