การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ. เข้าพบผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบํารุงรักษาลําพระเพลิง เพื่อหารือแนวทางการขอใช้น้ำดิบและที่ดิน พร้อมเข้าสำรวจตำแหน่งที่ตั้งจุดสูบน้ำดิบและสถานีผลิตน้ำแห่งที่ 1 (แห่งใหม่) บริเวณอ่างเก็บน้ำลำสำลาย สำหรับแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาปักธงชัย-โชคชัย

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเข้าพบผู้อำนวยโครงการส่งน้ำและบํารุงรักษาลําพระเพลิง เพื่อหารือแนวทางการขอใช้น้ำและที่ดิน จากนั้นไปสำรวจตำแหน่งที่ตั้งจุดสูบน้ำดิบและสถานีผลิตน้ำแห่งที่ 1 (แห่งใหม่) บริเวณอ่างเก็บน้ำลำสำลาย สำหรับแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายกปภ.สาขาปักธงชัย-โชคชัยและเข้าสำรวจในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำลำสำลาย  โดยการพบหน่วยงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่โปร่งใส และดำเนินการอย่างรอบคอบ รอบด้าน และได้รับความคิดเห็นจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่และแหล่งน้ำดิบ