ทุกเขต "สถิติการให้บริการรายเดือน มิ.ย. พ.ศ.2565" ประเภท,จำนวน,หน่วย จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด,0,ราย กำลังผลิตที่ใช้งาน,0,ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำผลิต,0,ลบ.ม. ปริมาณน้ำผลิตจ่าย,0,ลบ.ม. ปริมาณน้ำจำหน่าย,0,ลบ.ม. "แหล่งที่มาของข้อมูล - https://www.pwa.co.th/support-units/service"