"สถิติการให้บริการรายเดือน ต.ค. พ.ศ.2562" ประเภท,จำนวน,หน่วย จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด,"4,620,108",ราย กำลังผลิตที่ใช้งาน,"5,705,253",ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำผลิต,"173,785,949",ลบ.ม. ปริมาณน้ำผลิตจ่าย,"163,552,916",ลบ.ม. ปริมาณน้ำจำหน่าย,"105,273,864",ลบ.ม. "แหล่งที่มาของข้อมูล - https://www.pwa.co.th/support-units/service"