ตรา กปภ.

ประกาศ กปภ.สาขาสงขลา เลขที่ 8/2561
เรื่อง ขายทอดตลาด ตลาดวัสดุคงคลังชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 142 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                กปภ.สาขาสงขลา มีความประสงค์จะขายทอดตลาด ตลาดวัสดุคงคลังชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 142 รายการ              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 21 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ กปภ.สาขาสงขลา และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ กปภ.สาขาสงขลา
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ งานอำนวยการ กปภ.สาขาสงขลา ระหว่าง วันที่ 12 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 21 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.074-550693 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561