ตรา กปภ.

ประกาศ กปภ.สาขาวัฒนานคร เลขที่ 5/2561
เรื่อง ขายทอดตลาด วัสดุถาวรชำรุดจำนวน 18 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                กปภ.สาขาวัฒนานคร มีความประสงค์จะขายทอดตลาด วัสดุถาวรชำรุดจำนวน 18 รายการ
ตามรายการดังนี้.-
วัสดุถาวรชำรุดจำนวน 18 รายการ ราคากลาง 119,251.20 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม               
1มาตรวัดน้ำยี่ห้อ KENT  ขนาด 1/2" จำนวน 358 เครื่อง ทองเหลือง                                                                                                                 
1.1มาตรวัดน้ำยี่ห้อ ELSTER  ขนาด 1/2" จำนวน 23 เครื่อง พลาสติก
2 มาตรวัดน้ำยี่ห้อ ASAHI  ขนาด 1/2" จำนวน 51เครื่อง ทองเหลือง
2.1มาตรวัดน้ำยี่ห้อ ASAHI  ขนาด 1/2" จำนวน 40 เครื่อง พลาสติก
3มาตรวัดน้ำยี่ห้อ THAI AICHI  ขนาด 1/2" จำนวน 1084 เครื่อง ทองเหลือง
3.1มาตรวัดน้ำยี่ห้อ THAI AICHI  ขนาด 1/2" จำนวน 40 เครื่อง พลาสติก
4มาตรวัดน้ำยี่ห้อ CHAMPION  ขนาด  1/2" จำนวน 36 เครื่อง ทองเหลือง
4.1มาตรวัดน้ำยี่ห้อ CHAMPION  ขนาด  1/2" จำนวน 104 เครื่อง พลาสติก
5มาตรวัดน้ำยี่ห้อ AICHITOKAI  ขนาด 1/2" จำนวน 19 เครื่อง ทองเหลือง
6มาตรวัดน้ำยี่ห้อ AICHITOKAI  ขนาด 3/4" จำนวน 3 เครื่อง ทองเหลือง
7มาตรวัดน้ำยี่ห้อ ASAHI  ขนาด 3/4" จำนวน 1 เครื่อง ทองเหลือง
8มาตรวัดน้ำยี่ห้อ CHAMPION  ขนาด  3/4" จำนวน 8 เครื่อง พลาสติก
9มาตรวัดน้ำยี่ห้อ KENT  ขนาด 3/4" จำนวน 15 เครื่อง ทองเหลือง
9.1มาตรวัดน้ำยี่ห้อ ELSTER  ขนาด 3/4" จำนวน 2 เครื่อง พลาสติก
10มาตรวัดน้ำยี่ห้อ THAI AICHI  ขนาด 3/4" จำนวน 3 เครื่อง ทองเหลือง                                                                                                                                              11 มาตรวัดน้ำยี่ห้อ CHAMPION  ขนาด  1" จำนวน 1 เครื่อง ทองเหลือง
12  มาตรวัดน้ำยี่ห้อ KENT  ขนาด 1" จำนวน 1 เครื่อง ทองเหลือง
13มาตรวัดน้ำยี่ห้อ THAI AICHI  ขนาด 1" จำนวน 1 เครื่อง ทองเหลือง
14มาตรวัดน้ำยี่ห้อ CHAMPION  ขนาด  1 1/2" จำนวน 1 เครื่อง ทองเหลือง
15มาตรวัดน้ำยี่ห้อ ELSTER  ขนาด 2" จำนวน 1 เครื่อง เหล็กหล่อ                                                                                           
16มาตรวัดน้ำยี่ห้อ Shlumberger ขนาด 2" จำนวน 1 เครื่อง เหล็กหล่อ
17มาตรวัดน้ำยี่ห้อ ACTARIS ขนาด 4" จำนวน 1 เครื่อง เหล็กหล่อ
18มาตรวัดน้ำยี่ห้อ  ELSTER ขนาด 4" จำนวน 1 เครื่อง เหล็กหล่อ                และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ กปภ.สาขาวัฒนานคร
               
                ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ 0.00 บาท   ค่าเอกสาร 0.00 บาท ภาษี 0.00 บาท ได้ที่ กปภ.สาขาวัฒนานคร ระหว่าง วันที่ 9 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 21 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 037-261405 ในวันและเวลาราชการ


    ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561