ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเด่นชัย เลขที่ 4/2561
เรื่อง ขายทอดตลาด วัสดุถาวรชำรุด จำนวน 5 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเด่นชัย มีความประสงค์จะขายทอดตลาด วัสดุถาวรชำรุด จำนวน 5 รายการ
ตามรายการดังนี้.-
1.เครื่อง Printer Canon MP 287                                จำนวน  1        เครื่อง
2.เต้นท์อเนกประสงค์ทรงฟูจิ 3*3 ม.(Home Care)        จำนวน  1        หลัง
3.เครื่อง Printer ยี่ห้อ Canon MP 287 Tank                จำนวน  1  เครื่อง
4.UPS ขนาด 750 VA ยี่ห้อ Syndome รุ่น W& S 800 I        จำนวน  1  เครื่อง
5.UPS ขนาด 750 VA ยี่ห้อ Syndome รุ่น W& S 800 I        จำนวน  1        เครื่อง              กำหนดชี้แจงรายละเอียด วันที่ 5 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

              และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ กปภ.สาขาเด่นชัย
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ กปภ.สาขาเด่นชัย ระหว่าง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 5 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-613379 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561