ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเด่นชัย เลขที่ 3/2561
เรื่อง ขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 2 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเด่นชัย มีความประสงค์จะขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 2 รายการ
ตามรายการดังนี้.-
1.เครื่องพิมพ์ Dot  Matrix  Print  แบบแคร่สั้น  EPSON รุ่น LQ-300+II
  จำนวน  1  เครื่อง
2.เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น 8200 Elite  SFF PC (Serial  No.SGH224PFMO)
  จำนวน  1  เครื่อง              กำหนดชี้แจงรายละเอียด วันที่ 5 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

              และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ กปภ.สาขาเด่นชัย
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ กปภ.สาขาเด่นชัย ระหว่าง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 5 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-613379 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561