ตรา กปภ.

ประกาศ กปภ.สาขาอรัญประเทศ เลขที่ 002/2561
เรื่อง ขายทอดตลาด ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด 13 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                กปภ.สาขาอรัญประเทศ มีความประสงค์จะขายทอดตลาด ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด 13 รายการ
ตามรายการดังนี้.-
การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 13 รายการ (ราคากลาง 19,914.20.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
การประมูล ประมูลด้วยวาจา แบบราคาเหมารวม ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ
1. มาตรวัดน้ำ  ELSTER  1/2"      จำนวน  6    เครื่อง    (ทองเหลือง)
    มาตรวัดน้ำ  ELSTER  1/2"      จำนวน  134 เครื่่อง    (พลาสติก)
2. มาตรวัดน้ำ  ELSTER  3/4"    จำนวน  4    เครื่อง    (ทองเหลือง)
    มาตรวัดน้ำ  ELSTER  3/4"    จำนวน  5    เครื่อง    (พลาสติก)
3. มาตรวัดน้ำ  ELSTER  4"        จำนวน  1    เครื่อง    (เหล็กหล่อ)
4. มาตรวัดน้ำ  อาซาฮี    1/2"    จำนวน  103 เครื่อง  (ทองเหลือง)
    มาตรวัดน้ำ  อาซาฮี    1/2"    จำนวน  37  เครื่อง  (พลาสติก)
5. มาตรวัดน้ำ  อาซาฮี      3/4"    จำนวน  4    เครื่อง  (ทองเหลือง)
6. มาตรวัดน้ำ Champion  1/2"    จำนวน  3    เครื่อง  (ทองเหลือง)
    มาตรวัดน้ำ Champion  1/2"    จำนวน  137 เครื่อง  (พลาสติก)
7. มาตรวัดน้ำ Champion    3/4"    จำนวน  1    เครื่อง  (พลาสติก)
8. มาตรวัดน้ำ ไทอาชิ        1/2"    จำนวน  67  เครื่อง  (ทองเหลือง)
    มาตรวดัน้ำ  ไทอาชิ      1/2"    จำนวน  109 เครื่อง  (พลาสติก)
9. มาตรวัดน้ำ  ไทอาชิ      3/4"    จำนวน  4    เครื่อง  (ทองเหลือง)
10. มาตรวัดน้ำ ไทอาชิ        1"      จำนวน  2    เครื่อง  (ทองเหลือง)
11. มาตรวัดน้ำ Schlumberger 2"    จำนวน  1    เครื่อง  (เหล็กหล่อ)
12. ยูเนียนมาตรพลาสติก    1/2"    จำนวน  9,860  ตัว    (พลาสติก)
13. ประตูน้ำทองแดงเจือแบบลิ้นยก 1 1/2"  จำนวน  20  ตัว  (ทองเหลือง)                และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ
               
                ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ ระหว่าง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 5 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 14.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ 037-231133 ในวันและเวลาราชการ


    ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561