ตรา กปภ.

ประกาศ สำนักงานประปาพยุหะคีรี เลขที่ กปภ.พค.2/2560
เรื่อง ขายทอดตลาด วัสดุคงคลัง(มาตรวัดน้ำ)จำนวน 6 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                สำนักงานประปาพยุหะคีรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาด วัสดุคงคลัง(มาตรวัดน้ำ)จำนวน 6 รายการ
ตามรายการดังนี้.-
มาตรวัดน้ำ Achitokai ขนาด 1/2 นิ้ว(ทองเหลือง)จำนวน 53 เครื่อง
มาตรวัดน้ำ Champion ขนาด 1/2 นิ้ว(ทองเหลือง)จำนวน 340 เครื่อง
มาตรวัดน้ำ Champion ขนาด 1/2 นิ้ว(พลาสติก)จำนวน 8 เครื่อง
มาตรวัดน้ำ Kent ขนาด 1/2 นิ้ว(ทองเหลือง)จำนวน 17 เครื่อง
มาตรวัดน้ำ Thai Aichi ขนาด 1/2 นิ้ว(ทองเหลือง)จำนวน 782 เครื่อง
มาตรวัดน้ำ NIDEX ขนาด 1/2 นิ้ว(พลาสติก)จำนวน 9 เครื่อง              กำหนดดูสถานที่ วันที่ 19 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ กปภ.สาขาพยุหะคีรี และ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่                 เวลา         น. เป็นต้นไป

              การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดย จะถือว่า ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ ในภายหลังไม่ได้

              และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 19 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานประปาพยุหะคีรี
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ สำนักงานประปาพยุหะคีรี ระหว่าง วันที่ 8 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 19 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 09.00 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประปาพยุหะคีรี ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2560